top of page

Avdrag för dubbelt boende och reseersättning

Här förklarar vi kort hur dessa avdrag fungerar och hur mycket du får göra avdrag av din skattepliktiga inkomst.

Har du dubbelt boende dvs du har ett annat boende på annan ort än KIRUNA och syftet med boendet i KIRUNA är att du reser dit för att jobba i första hand då får du göra avdrag i din skattepliktiga inkomst för dubbelt boende.

Detta avdrag får du göra i sammanlagt 2 år. Har du sambo/ eller gift och denna partner bor på den orten du reser från till KIRUNA så får du göra avdraget under 5 år. Efter den tiden kan man få förlängning i obegränsad tid beroende på omständigheterna och något man får ansöka hos skattemyndigheterna.

Hur mycket är detta avdrag ? Det beror helt enkelt på hur stor din årliga inkomst är.
I dag (2020 Maj ) så ligger den schablonmässiga årliga inkomsten när man endast betalar kommunalskatt på 509 300kr Dvs du betalar ca 30% skatt på denna intäkt.

Ex 1: Du har en månadshyra på 5450kr och en total årlig hyreskostnad på 65 400kr för ditt boende i nån av våra boenden. Tjänar du en årlig intäkt som inte överstiger 509 300kr så får du dra av 30% av dina hyreskostnader vid din deklaration. De innebär att du får tillbaka på skatten 19 620kr och din egentliga hyreskostnad per månad blir då
65400kr - 19 620kr = 45 780kr /12 månader = 3815kr Per månad i hyreskostnad.


Ex 2: Du har en månadshyra på 5450kr och en total årlig hyreskostnad på 65 400kr för ditt boende i nån av våra boenden. Tjänar du en årlig intäkt som överstiger 509 300kr ex 600 000kr så har du där ett belopp av 90700kr som du betalt 20% extra statlig inkomstskatt + dina ordinarie skatteutgifter på 30%. Du har alltså betalt 50% skatt på dessa 90700kr.

Så då får du dra av 50% av dina hyreskostnader vid din deklaration. De innebär att du får tillbaka på skatten 32 700kr och din egentliga hyreskostnad per månad blir då 65 400kr - 32 700kr = 32 700kr /12 månader = 2725kr Per månad i hyreskostnad.

Om du på grund av ditt arbete vistas på en annan ort än din hemort kan du göra avdrag för kostnaden för en hemresa varje vecka. För att få avdraget

  • ska avståndet mellan arbetsorten och bostadsorten vara längre än 50 kilometer och

  • du ska ha övernattat på arbetsorten.
     

Avdrag medges för hemresor inom hela EU/EES-området. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom 2014-05-28 kan avdrag också medges för hemresor till Schweiz.

Du får normalt avdrag för det billigaste färdsättet. Du får dock göra avdrag för skälig utgift för flygresa och utgift för tågresa (även första klass och så kallat snabbtåg) även om detta färdsätt inte är billigast.

Om det saknas allmänna kommunikationer får du avdrag med bilkostnader med 18,50 kronor per mil.
Om du använder egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. Om förmånsbilen är en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel får du avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 9,50 kronor per mil.

Du som är gift eller sammanboende kan få avdrag för hemresor så länge som du bor på annan ort än din familj bor på. Detta gäller även om förutsättningarna för avdrag för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete eller dubbel bosättning inte är uppfyllda.
 

Du som är ensamstående kan få avdrag för hemresor så länge som du kan anses vara bosatt på annan ort än arbetsorten. Det innebär att du kan få avdrag för hemresor så länge som du har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete eller dubbel bosättning.
 

Om din familj har följt med dig till den nya orten och du har hyrt ut bostaden på den tidigare hemorten kan du inte få avdrag för hemresor.

Rubrik 1

bottom of page